Myší monoklonální protilátka proti opičímu, lidskému NGALu - ABS 038-23

Lipokalin asociovaný s želatinázou anti-neutrofilů

Podtřída IgG2b/k

Příprava: Purifikovaný protein-A/G
Obsah: Dostupné v objemech po 200 µl nebo 1 ml, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: roztok 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,5 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů (známý jako lipokalin-2, siderokalin a neutrofilový lipokalin) patří do skupiny lipokalin-proteinů, které váží a transportují malé lipofilní molekuly. NGAL je uvolňován aktivovanými neutrofily a vyskytuje se jako 25-kDa glykovaný monomer jednoduchých proteinových řetězců. Ty tvoří dimery a malé množství vyšších oligomerů, a stejně tak komplexy matrix-metaloproteinázy 9 (MMP-9; gelatináza B) (1). Ke zvýšení nízké hladiny NGALu v různých epitelech dochází v důsledku zánětů nebo rakoviny (2). Hladiny NGAL významně stoupají v případě akutního poškození ledvin (3)

Imunogen: Rekombinantní lidský NGAL adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: ABS 038-23 váže opičí (cynomolgus, Macaca fascicularis) NGAL a vykazuje "cross-reakci" s lidským NGALem. ABS 038-23 váže lidský NGAL v komplexus MMP-9.
Epitopní specifita: Liší se od ABS 038-04,-15,-23,-26 a HYB 211-01,-02,-05
Reactivita: ABS 038-23 (jako "capture" protilátka) tvoří sendvičové páry s HYB 211-02 (jako biotinylovanou detekční protilátkou) pro stanovení lidského a opičího (cynomolgus, Macaca fascicularis) NGALu. ABS 038-23 váže lidský NGAL v roztoku.
Kultivační médium: RPMI 1640 s 2-10% fetálního telecího séra
Fusion partner: SP2mIL6
Očkování: Samičí NMRIxBALB/c myš očkovaná intraperitoneální injekcí

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO 1/250  
Imunoblot Není stanovena    
Imunohistochemie Není stanovena    

Reference:

  1. Kjeldsen L, Johnsen AH, Sengeløv H, Borregaard N (1993) Isolation and primary structure of NGAL, a novel protein associated with human neutrophil gelatinase. J Biol Chem 268:10425-10432.
  2. Nielsen BS, Borregaard N, Bundgaard JR, Timshel S, Sehested M, Kjeldsen L (1996) Induction of NGAL synthesis in epithelial cells of human colorectal neoplasia and inflammatory bowel diseases. Gut 38:414-420.
  3. Matthaeus T, Schulze-Lohoff E, Ichimura T, Weber M, Andreucci M, Park KM, Alessandrini A, Bonventre JV (2001) Co-regulation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and matrixmetalloproteinase-9 in the postischemic rat kidney. J Am Soc Nephrol 12:787A.
Kat.č. Popis Cena bez DPH
ABS 038-23-02 Myší monoklonální protilátka proti lidskému, opičímu NGALu, 200 µl
ABS 038-23-1 Myší monoklonální protilátka proti lidskému, opičímu NGALu, 1 ml
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive