NGAL Produkty Mouse NGAL ABS 043-29B

Potkaní monoklonální protilátka proti myšímu NGALu, biotinylovaná - ABS 043-29B

Lipokalin asociovaný s želatinázou anti-neutrofilů

Podtřída IgG 1/k

Příprava: Biotinylovaná
Obsah: 50 µl, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,14 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Myší lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů (NGAL, známý jako lipokalin-2, 24p3, SIP24, uterokalin a siderokalin) patří do skupiny lipokalin-proteinů, které váží a transportují malé lipofilní molekuly. Byla pozorována zvýšená produkce 24p3 u buněčných kultur ledvin infikovaných SV40 (1), který byl následně identifikován jako lipokalin (2). Na rozdíl od liského NGALu, je u proteinu akutní fáze zvýšená produkce v játrech (3), ale stejně jako u jeho savčích homologů je zvýšena jeho produkce a sekrece v ledvinách v důsledku ischemického a nefrotoxického poškozeních (4). Současně se produkce zvyšuje i při retrakci dělohy a změně prsní žlázy (5).

Imunogen: Rekombinantní myší NGAL adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: ABS 043-29 váže NGAL v myším séru
Epitopní specifita: Není stanovena
Reaktivita: ABS 43-29 váže volný myší NGAL v roztoku. ABS 043-29 vytváří pár protilátky pro sendvičovou ELISU s ABS 043-10. Jako "capture" protilátku je doporučeno použít ABS 043-10 a biotinylovanou ABS 043-29 jako detekční protilátku.
Kultivační médium: RPMI 1640 s 10% fetálního telecího séra
Fusion partner: SP2mIL6
Očkování: Sprague-Dawley potkani očkovaní intraperitoneální injekcí

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO 1/4000  
Imunoblot Není stanovena    
Imunohistochemie Není stanovena    

Reference:

  1. Hraba-Renevey S, Türler H, Kress M, Salomon C, Weil R (1989) SV40-induced expression of mouse gene 24p3 involves a post-transcriptional mechanism. Oncogene 4:601-608.
  2. Flower DR, North AC, Attwood TK (1991) Mouse oncogene protein 24p3 is a member of the lipocalin Protein family. Biochem Biophys Res Commun 180:69-74.
  3. Liu Q, Nilsen-Hamilton M (1995) Identification of a new acute phase protein. J Biol Chem 270:22565-22570.
  4. Mishra J, Ma Q, Prada A, Mitsnefes M, Zahedi K, Yang J, Barasch J, Devarajan P (2003) Identification of neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a novel early urinary biomarker for ischemic renal injury. J Am Soc Nephrol 14:2534-2543.
  5. Ryon J, Bendickson L, Nilsen-Hamilton M (2002) High expression in involuting reproductive tissues of uterocalin/24p3, a lipocalin and acute phase protein. Biochem J 367:271-277.
Kat.č. Popis Cena
ABS 043-29B-005 Potkaní monoklonální protilátka proti myšímu NGALu, biotinylovaná
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive