Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu - ABS 038-04

Lipokalin asociovaný s želatinázou anti-neutrofilů

Podtřída IgG 1/k

Příprava: Purifikovaný protein-A/G
Obsah: Dostupné v objemech po 200 µl nebo 1 ml, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: roztok 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,5 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů (známý jako lipokalin-2, siderokalin a neutrofilový lipokalin), patří do skupiny lipokalin-proteinů, které váží a transportují malé lipofilní molekuly. NGAL je uvolňován aktivovanými neutrofily a vyskytuje se jako 25-kDa glykovaný monomer jednoduchých proteinových řetězců. Ty tvoří dimery a malé množství vyšších oligomerů, a stejně tak komplexy matrix-metaloproteinázy 9 (MMP-9; gelatináza B) (1). Ke zvýšení nízké hladiny NGALu v různých epitelech dochází v důsledku zánětů nebo rakoviny (2). Hladiny NGAL významně stoupají v případě akutního poškození ledvin (3)

Imunogen: Rekombinantní lidský NGAL adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: ABS 038-04 váže lidský NGAL a nereaguje s NGALem ostatních testovaných druhů savců
Epitopní specifita: Liší se od HYB 211-01, ABS 038-14, ABS 038-15 a ABS 038-23
Reaktivita: ABS 038-04 nakoutovaná na povrchu destičky nebo stripu váže lidský NGAL v roztoku. ABS 038-04 (jako „capture“ protilátka) tvoří sendvičové páry s HYB 211-01, ABS 038-14, ABS 038-15 a ABS 038-23 (jako biotinylovanou detekční protilátkou) pro stanovení lidského NGALu.
Kultivační médium: RPMI 1640 s 2-10% FETÁLNÍHO TELECÍHO SÉRA
Fusion partner: SP2mIL6
Očkování: Samičí NMRIxBALB/c myš očkovaná intraperitoneální injekcí

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO    
Imunoblot ANO 1/1000  
Imunohistochemie Není stanovena    

Reference:

  1. Kjeldsen L, Johnsen AH, Sengeløv H, Borregaard N (1993) Isolation and primary structure of NGAL, a novel protein associated with human neutrophil gelatinase. J Biol Chem 268:10425-10432.
  2. Nielsen BS, Borregaard N, Bundgaard JR, Timshel S, Sehested M, Kjeldsen L (1996) Induction of NGAL synthesis in epithelial cells of human colorectal neoplasia and inflammatory bowel diseases. Gut 38:414-420.
  3. 3. Matthaeus T, Schulze-Lohoff E, Ichimura T, Weber M, Andreucci M, Park KM, Alessandrini A, Bonventre JV (2001) Co-regulation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and matrixmetalloproteinase-9 in the postischemic rat kidney. J Am Soc Nephrol 12:787A.
Kat.č. Popis Cena bez DPH
ABS 038-04-02 Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu, 200 µl
ABS 038-04-1 Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu, 1ml
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive