Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu, biotinylovaná - HYB 211-01B

Lipokalin asociovaný s želatinázou anti-neutrofilů

Podtřída IgG 1/k

Příprava: Biotinylovaná
Obsah: 50 µl, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: roztok 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,14 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů (známý jako lipokalin-2, siderokalin a neutrofilový lipokalin) patří do skupiny lipokalin-proteinů, které váží a transportují malé lipofilní molekuly. NGAL je uvolňován aktivovanými neutrofily a vyskytuje se jako 25-kDa glykovaný monomer jednoduchých proteinových řetězců. Ty tvoří dimery a malé množství vyšších oligomerů, a stejně tak komplexy matrix-metaloproteinázy 9 (MMP-9; gelatináza B) (1). Ke zvýšení nízké hladiny NGALu v různých epitelech dochází v důsledku zánětů nebo rakoviny (2). Hladiny NGAL významně stoupají v případě akutního poškození ledvin (3).

Imunogen: Lidský rekombinantní NGAL v podobě monomerů a dimerů adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: HYB 211-01 je specifický pro lidský NGAL. Nebyla zjištěna žádná cross-reakce s NGALem jiných druhů.
Epitopní specifita: Liší se od HYB 211-02 a HYB 211-05
Reaktivita: HYB 211-01 reaguje dobře s lidským NGALem. Používá se jako detekční protilátka v ELISA sendviči s polyklonální NGAL "capture" protilátkou nebo při testování s rekombinantním NGAL nakoutovaným přímo na povrch jamky. Reakcí HYB 211-01 s NGALem se obarví formaldehydem fixované části obsahující neutrofily. V metodě western blot (SDS-PAGE elektroforéza) reaguje HYB 211-01 s NGALem v redukované i neredukované formě.
Kultivační médium: RPMI 1640 s 10% fetálního telecího séra
Fusion partner: X63-Ag8.653
Očkování: Samičí CF1 x BALB/c myš očkovaná intraperitoneální injekcí

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO 1/16,000  
Imunoblot Není stanovena    
Imunohistochemie Není stanovena    

Reference:

  1. Kjeldsen L, Johnsen AH, Sengeløv H, Borregaard N (1993) Isolation and primary structure of NGAL, a novel protein associated with human neutrophil gelatinase. J Biol Chem 268:10425-10432.
  2. Nielsen BS, Borregaard N, Bundgaard JR, Timshel S, Sehested M, Kjeldsen L (1996) Induction of NGAL synthesis in epithelial cells of human colorectal neoplasia and inflammatory bowel diseases. Gut 38:414-420.
  3. Matthaeus T, Schulze-Lohoff E, Ichimura T, Weber M, Andreucci M, Park KM, Alessandrini A, Bonventre JV (2001) Co-regulation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and matrixmetalloproteinase-9 in the postischemic rat kidney. J Am Soc Nephrol 12:787A.
  4. Kjeldsen L, Koch C, Arnljots K, Borregaard N (1996) Characterization of two ELISAs for NGAL, a newly described lipocalin in human neutrophils. J Immunol Methods 198:155-164.
Kat.č. Popis Cena bez DPH
HYB 211-01B-005 Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu, biotinylovaná
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive