Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu - HYB 211-02

Lipokalin asociovaný s želatinázou anti-neutrofilů

Podtřída IgG 1/k

Příprava: Purifikovaný protein-A/G
Obsah: Dostupné v objemech po 200 µl nebo 1 ml, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: roztok 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,5 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů (známý jako lipokalin-2, siderokalin a neutrofilový lipokalin) patří do skupiny lipokalin-proteinů, které váží a transportují malé lipofilní molekuly. NGAL je uvolňován aktivovanými neutrofily a vyskytuje se jako 25-kDa glykovaný monomer jednoduchých proteinových řetězců. Ty tvoří dimery a malé množství vyšších oligomerů, a stejně tak komplexy matrix-metaloproteinázy 9 (MMP-9; gelatináza B) (1). Ke zvýšení nízké hladiny NGALu v různých epitelech dochází v důsledku zánětů nebo rakoviny (2). Hladiny NGAL významně stoupají v případě akutního poškození ledvin (3).

Imunogen: Lidský rekombinantní NGAL v podobě monomerů a dimerů adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: HYB 211-02 je specifický pro lidský NGAL. Vykazuje "cross-reakci" s NGALem opice cynomolgus (Macaca fascicularis).
Epitopní specifita: Liší se od HYB 211-01 a HYB 211-05
Reaktivita: HYB 211-02 reaguje dobře s lidským NGALem. Používá se jako detekční protilátka v ELISA sendviči s polyklonální NGAL "capture" protilátkou nebo při testování s rekombinantním NGAL nakoutovaným přímo na povrch jamky. Reakcí HYB 211-02 s NGALem se obarví formaldehydem fixované části obsahující neutrofily. V metodě western blot (SDS-PAGE elektroforéza) reaguje HYB 211-02 s NGALem v redukované i neredukované formě. HYB 211-02 (jako biotinylovaná detekční protilátka) tvoří sendvičové páry s ABS 038-23 (jako "capture" protilátkou) pro stanovení lidského a opičího (cynomolgus) NGALu.

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO 1/8000 4
Imunoblot ANO 1/50 4
Imunohistochemie ANO   4

Reference:

  1. Kjeldsen L, Johnsen AH, Sengeløv H, Borregaard N (1993) Isolation and primary structure of NGAL, a novel protein associated with human neutrophil gelatinase. J Biol Chem 268:10425-10432.
  2. Nielsen BS, Borregaard N, Bundgaard JR, Timshel S, Sehested M, Kjeldsen L (1996) Induction of NGAL synthesis in epithelial cells of human colorectal neoplasia and inflammatory bowel diseases. Gut 38:414-420.
  3. Matthaeus T, Schulze-Lohoff E, Ichimura T, Weber M, Andreucci M, Park KM, Alessandrini A, Bonventre JV (2001) Co-regulation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin and matrixmetalloproteinase-9 in the postischemic rat kidney. J Am Soc Nephrol 12:787A.
  4. Kjeldsen L, Koch C, Arnljots K, Borregaard N (1996) Characterization of two ELISAs for NGAL, a newly described lipocalin in human neutrophils. J Immunol Methods 198:155-164.
Kat.č. Popis Cena bez DPH
HYB 211-02-02 Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu, 200 µl
HYB 211-02-1 Myší monoklonální protilátka proti lidskému NGALu, 1 ml
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive