NGAL Produkty NGAL Rapid ELISA Kit NGAL Rapid ELISA Kit CE IVD

NGAL Rapid ELISA Kit CE IVD

Počet Testů: 96 jamek - 42 testů při dvojité replikaci
Doba stanovení: <1 hodina
Typ výsledku: Kvantitativní
Omezení: Pro in vitro diagnostiku, pouze pro Evropskou Unii, Kanadu, Irán a Indii.

ELISA pro stanovení lidského NGALu v moči plasmě nebo séru jako indikátor akutního renálního poškození, které může vést k akutnímu renálnímu selhání (ALS).

NGAL je nový časný indikátor pro diagnostiku akutních ledvinových poškození.

Za normálních podmínek jsou hodnoty NGALu nízké v moči i plasmě, ale stoupají rychle od základní hodnoty v odpověď na poškození ledvin a dosáhnou diagnostikovatelné hodnoty ve velmi krátké době - často i méně než 24 hodin před znatelným zvýšením kreatininu v séru.

Klinické aplikace

Měření NGALu v moči nebo plasmě poskytuje informace o stavu ALS, které jsou třeba pro rychlá rozhodování v klinické praxi, např.v následujících případech:

 • monitorování pacientů po kardiovaskulárních operacích
 • kriticky nemocných pacientů
 • septického nebo hemoragického šoku
 • po transplantacích ledvin
 • po použití RTG kontrastních látek
 • po použití nefrotoxických terapeutických látek

Co je NGAL?

NGAL (lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů, známý jako lipokalin-2) je malý protein, který se nachází nejen v neutrofilech, ale např. též v renálních tubulech, kde je jeho tvorba výrazně zvýšena při ischemických nebo nefrotoxických poškozeních. Hladiny NGAL stoupají v moči a krvi během 2 hodin od vzniku poškození ledvin. NGAL je proto považován za časný, citlivý a neinvazivní ukazatel akutního renálního poškození.

Klíčové vlastnosti

 • rychlá 1 hodinová metoda
 • stanovení NGAL v moči, séru i plazmě
 • vysoká reprodukovatelnost a snadné použití
 • kalibrátory a pracovní roztoky připravené k použití
 • potažené ELISA proužky
 • všechny inkubace při pokojové teplotě
 • skladování všech komponent soupravy při 4°C
 • vyžaduje pouze běžné ELISA vybavení
Kat.č. Popis Cena bez DPH
KIT037 NGAL Rapid ELISA Kit CE IVD
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive