NGAL Produkty NGAL test pro analyzátory NGAL Test Reagent Kit CE IVD

NGAL Test Reagent Kit CE IVD

Počet testů: 92 na Hitachi 917 (může se lišit dle modelu)
Doba stanovení: 10 min.
Typ výsledku: Kvantitativní

CE IVD

NGAL test reagent kit je turbidimetrický test pro kvantitativní stanovení NGALu v lidské moči nebo EDTA plasmě na automatických biochemických analyzátorech.

NGAL je nový ukazatel ledvinového poškození

NGAL (lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů, známý jako lipokalin-2) je malý protein, který se nachází nejen v neutrofilech, ale např. též v renálních tubulech, kde je jeho tvorba výrazně zvýšena při ischemických nebo nefrotoxických poškozeních. Hladiny NGAL stoupají v moči a krvi během 2 hodin od vzniku poškození ledvin. NGAL je proto považován za časný, citlivý a neinvazivní ukazatel akutního renálního poškození.

Specifikace

Metoda: turbidimetrická aplikace
Vzorek: moč, EDTA plasma
Rozsah měření: 25 až 5,000 ng/mL
Bezpečná oblast měření: až 40,000 ng/mL
Doba stanovení: 10 min (Hitachi 917) - může se lišit podle použitého modelu
Skladovací doba: 12 měsíců
Stabilita po otevření lahviček: 30 dní (chladnička)
Stabilita: 30 dní (reagencie v analyzátoru s chlazením)

Kat.č. Popis Cena bez DPH
ST001CA NGAL Test Reagent Kit
Cena je uvedena bez DPH
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive