NGAL Produkty Pig NGAL ABS 048-17

Myší monoklonální protilátka proti prasečímu NGALu - ABS 048-17

Lipokalin asociovaný s želatinázou anti-neutrofilů

Podtřída IgG1/k

Příprava: Purifikovaný protein-A/G
Obsah: Dostupné v objemech po 200 µl nebo 1 ml, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,5 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Prasečí lipokalin asociovaný s želatinázou neutrofilů (NGAL, známý jako lipokalin-2, nebo siderokalin) se uvolňuje - obdobně jako jeho homology u jiných savčích druhů - z aktivovaných neutrofilů při zánětech nebo infekci, z určitých epiteliálních nádorů a především značně z renálních tubulů v důsledku ischemického nebo nefrotoxického poškození.

Imunogen: Rekombinantní prasečí NGAL adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: ABS 048-17 váže prasečí NGAL
Epitopní specifita: Není stanovena
Reaktivita: ABS 048-17 váže volný prasečí NGAL v roztoku. ABS 048-17 (jako "capture" protilátka) tvoří sendvičové ELISA páry s ABS 048-28 (jako biotinylovanou detekční protilátkou) pro stanovení prasečího NGALu. ABS 048-17 má funkci detekční protilátky v metodě Western blotting prasečího NGALu.
Kultivační médium: RPMI 1640 s 10% fetálního telecího séra
Fusion partner: SP2mIL6
Očkování: Samičí NMRIxBALB/c myš očkovaná intraperitoneální injekcí

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO    
Imunoblot ANO    
Imunohistochemie Není stanovena    
Kat.č. Popis Cena bez DPH
ABS 048-17-02 Myší monoklonální protilátka proti prasečímu NGALu, 200 µl
ABS 048-17-1 Myší monoklonální protilátka proti prasečímu NGALu, 1 ml
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive