NGAL Produkty Rat NGAL ABS 039-08

Myší monoklonální protilátka proti potkanímu NGALu - ABS 039-08

Anti-neutrofilní s gelatinázou asociovaný lipokalin

Podtřída IgG 1/k

Příprava: Purifikovaný protein-A/G
Obsah: Dostupné v objemech po 200 µl nebo 1 ml, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: roztok 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,5 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Potkaní lipocalin-2 (také nazýván jako potkaní NGAL), je ortolog lidského na neutrofilní gelatinázu vázaného lipocalinu, lidského NGALu. Potkaní NGAL je 25-kDa protein příbuzný alfa 2-mikroglobulinům. Vyskytuje se v neutrofilech a mnohých epiteliálních buňkách, včetně buněk renálních proximálních tubulů. Účastní se fyziologických procesů jako je sideroforické vstřebávání železa a tkáňový růst a regenerace. Je potlačován v mnoha případech infekce, zánětů, ischemnicko-reperfúzních poškození a v některých případech adenokarcinomů.

Imunogen: Rekombinantní potkaní NGAL adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: ABS 039-08 váže potkaní NGAL a nevykazuje žádnou "cross-rakci" s lidským NGALem.
Epitopní specifita: Není stanovena
Reaktivita: ABS 039-08 váže volný potkaní NGAL v roztoku. ABS 039-08 (jako "capture" protilátka) tvoří sendvičové ELISA páry s ABS 039-32 (jako biotinylovanou detekční protilátkou) pro stanovení potkaního NGALu, udávající detekční limit 0,012ng/ml v neoptimalizovaném testu.
Kultivační médium: RPMI 1640 s 10% fetálního telecího séra
Fusion partner: Sp2/mIL-6 (LGC Promochem, ATCC # CRL-2016)
Očkování: NMRI x BALB/c myš očkovaná intraperitoneální injekcí

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO 1/125  
Imunoblot Není stanovena    
Imunohistochemie ANO   2

Reference:

  1. Mishra J, Ma Q, Prada A, Mitsnefes M, Zahedi K, Yang J, Barasch J, Devarajan P (2003) Identification of neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a novel early urinary biomarker for ischemic renal injury. J Am Soc Nephrol 14:2534-43.
  2. Zhang J, Ohm J,Vaidya V, Espandiari P, Knapton A, Goering P, Brown R, Bonventre J, Herman E (2009) NGAL Expression in Kidney of Spontaneously Hypertensive Rats (SHR) Treated with Doxorubicin (DXR) Alone or Combined with Dexrazoxane (DRZ) (Presented at Tox Expo 2009)
Kat.č. Popis Cena bez DPH
ABS 039-08-02 Myší monoklonální protilátka proti potkanímu NGALu, 200µl
ABS 039-08-1 Myší monoklonální protilátka proti potkanímu NGALu, 1ml
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive