NGAL Produkty Rat NGAL ABS 039-32B

Myší monoklonální protilátka proti potkanímu NGALu, biotinylovaná - ABS 039-32B

Anti-neutrofilní s gelatinázou asociovaný lipokalin

Podtřída IgG 1/k

Příprava: Biotilynovaná
Obsah: 50 µl, 1 mg/ml
Rozpouštědlo: 0,01 M fosfátového pufru, pH 7,4 s 0,14 M NaCl a 15mM azidu sodného
Skladování: 4-8°C ve tmě

Antigen:

Potkaní lipocalin-2 (také nazýván jako potkaní NGAL), je ortolog lidského na neutrofilní gelatinázu vázaného lipocalinu, lidského NGALu. Potkaní NGAL je 25-kDa protein příbuzný alfa 2-mikroglobulinům. Vyskytuje se v neutrofilech a mnohých epiteliálních buňkách, včetně buněk renálních proximálních tubulů. Účastní se fyziologických procesů jako je sideroforické vstřebávání železa a tkáňový růst a regenerace. Je potlačován v mnoha případech infekce, zánětů, ischemnicko-reperfúzních poškození a v některých případech adenokarcinomů.

Imunogen: Rekombinantní potkaní NGAL adsorbovaný na gel hydroxidu hlinitého
Specifita: ABS 039-32 váže potkaní NGAL a nevykazuje žádnou "cross-rakci" s lidským NGALem.
Epitopní specifita: Není stanovena
Reaktivita: ABS 039-32 váže volný potkaní NGAL v roztoku. ABS 039-32 (jako biotinylovaná detekční protilátka) tvoří sendvičové ELISA páry s ABS 039-08 (jako "capture" protilátkou) pro stanovení potkaního NGALu, udávající detekční limit 0,012ng/ml v neoptimalizovaném testu.
Kultivační médium: RPMI 1640 s 10% fetálního telecího séra
Fusion partner: Sp2/mIL-6 (LGC Promochem, ATCC # CRL-2016)
Očkování: Samičí NMRI x BALB/c myš očkovaná intraperitoneální injekcí

Aplikace:

Metoda Použitelnost Ředění Reference
ELISA ANO 1/4000  
Imunoblot Není stanovena    
Imunohistochemie Není stanovena    

Reference:

  1. Mishra J, Ma Q, Prada A, Mitsnefes M, Zahedi K, Yang J, Barasch J, Devarajan P (2003) Identification of neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a novel early urinary biomarker for ischemic renal injury. J Am Soc Nephrol 14:2534-43.
Kat.č. Popis Cena bez DPH
ABS 039-32B-005 Myší monoklonální protilátka proti potkanímu NGALu, biotinylovaná
© 2010, LAB MARK a.s.

Webdesign a SEO

Giant InteractiveGiant Interactive