NGAL Reference a literatura

Reference a literatura

Kvantitativní stanovení NGALu v lidské plasmě a moči, validace automatizované turbidimetrie

23 / 05 / 2011 Christensen PH. Holm SS. Kjřller C. Just T. and Heerfordt L., International Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC-World Lab), Berlin

NGAL se v malých koncentracích za normálních okolností vyskytuje v řadě lidských tkání včetně plic, žaludku, tlustém střevu i ledvinách. Renální výskyt NGALu se dramaticky zvýší při poškození ledvin z nejrůznějších příčin a NGAL je vylučován v moči i plasmě. Akutní selhání led-vin je také spjato s narušením činnosti tubulů a glomerulů, což může být detekováno přítomností nízkomolekulárních proteinů (low molecular weight proteins – LMW) jako např. alfa1-mikroglobulin, RBP (retinol vázající protein) v moči a cystatin C v plasmě. NGAL prokázal, že je časným indikátorem pro detekci AKI následující operace srdce, ale v kombinaci se sériovým měřením LWM proteinů v moči a cystatinu C v plasmě se jeho předpovědní potenciál ještě zvýšil (1,2). Ve zmiňované studii byla validována nová rychlá turbidimetrická metoda pro stanovení NGALu.

Akutní poškození a selhání ledvin: nové biomarkery v časné diagnostice

10 / 11 / 2010 Teplan, V., Trbušek, J. Acute renal injury and acute renal failure: new biomarkers in early diagnostics

Akutní poškození a selhání ledvin představují závažný problém současné medicíny. Jjejich úspěšná léčba je úzce spojena s časnou diagnostikou již ve fázi počínajícího rozvoje poškození. Z tohoto hlediska je stanovení nových biomarkerů v moči, především NGAL, významným přínosem, který může výrazně ovlivnit mortalitu i morbiditu nemocných.

Význam některých metod posouzení renálních funkcí

01 / 03 / 2010 A. Jabor, J. Franeková, FONS 03/2010

Část 3. Proteinové markery tubulárních lézí u akutního poškození ledvin

Tubulární proteinurie je označení pro situace se zvýšenou koncentrací proteinů tubulárního původu v moči. Tubulární proteiny se do moče dostávají ve zvýšeném množství například při různých poruchách proximálního i distálního tubulu, kdy vázne zpětná rezorpce proteinů tubulárními buňkami, nebo při překročení kapacity tubulárních buněk zpětně reabsorbovat proteiny (překročení reabsorpčního prahu).

Nové markery pro akutní poškození ledvin

27 / 11 / 2010 MUDr. Marian Šenkeřík, Dětská klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové, Medical Tribune 28/2010

Akutní poškození ledvin (AKI) je definováno jako stav náhlého, často reversibilního poklesu exkrečně-metabolických funkcí ledvin. V těžších formách je pokles glomerulární filtrace spojen s výrazným poklesem diurézy. Vzhledem k imperativu co nejčasnější diagnostiky AKI se hledá v moči a krvi snadno nalezitelná látka, která by ji umožnila.

1
© 2010, Lab Mark

Webdesign

Giant InteractiveGiant Interactive